กิจกรรมล่าสุดของไซต์

21 พ.ค. 2560 20:54 Admin phayao2 แก้ไข จัดทำระบบสื่อการสอน Offline และ Online พร้อมเป็นวิทยากรแนะนำการใช้งานสื่อให้กับโรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง อำเภอภูซาง
21 พ.ค. 2560 20:40 Admin phayao2 สร้าง จัดทำระบบสื่อการสอน Offline และ Online พร้อมเป็นวิทยากรแนะนำการใช้งานสื่อให้กับโรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง อำเภอภูซาง
21 พ.ค. 2560 20:33 Admin phayao2 แก้ไข หนังสือมอบอำนาจ ก.พ.7
14 ม.ค. 2559 17:35 Admin phayao2 สร้าง มติ ครม.เมื่อ 12 ม.ค.59 ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา
12 ม.ค. 2559 01:23 Admin phayao2 แก้ไข สาร เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 60 ปี พ.ศ. 2559 วันที่ 16 มกราคม 2559
12 ม.ค. 2559 01:23 Admin phayao2 สร้าง สาร เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 60 ปี พ.ศ. 2559 วันที่ 16 มกราคม 2559
11 ม.ค. 2559 17:51 Admin phayao2 แก้ไข หนังสือมอบอำนาจ ก.พ.7
11 ม.ค. 2559 17:48 Admin phayao2 แนบ p44068280629.jpg กับ สปท.ถก ศธ.วางแนวทางปฎิรูปการศึกษา แนะติดตั้งกล้องวงจรปิดดูพฤติกรรมการสอนครู ศธ.เล็งส่งครูเข้าห้องสอบวัดความรู้ในเรื่องที่จะสอนเด็ก ก่อนเข้าสอนจริง
11 ม.ค. 2559 17:48 Admin phayao2 สร้าง สปท.ถก ศธ.วางแนวทางปฎิรูปการศึกษา แนะติดตั้งกล้องวงจรปิดดูพฤติกรรมการสอนครู ศธ.เล็งส่งครูเข้าห้องสอบวัดความรู้ในเรื่องที่จะสอนเด็ก ก่อนเข้าสอนจริง
11 ม.ค. 2559 04:51 Admin phayao2 แก้ไข การจัดทำข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก
11 ม.ค. 2559 04:50 Admin phayao2 แก้ไข การจัดทำข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก
11 ม.ค. 2559 04:50 Admin phayao2 สร้าง การจัดทำข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก
11 ม.ค. 2559 04:42 Admin phayao2 แก้ไข หน้าแรก
11 ม.ค. 2559 04:39 Admin phayao2 แก้ไข ′บิ๊กหนุ่ย′สั่ง สพฐ.แปลงงบฯ500ล.ซื้อยางสร้างสนามกีฬา-ฟุตซอล-ตะกร้อ-วอลเลย์
11 ม.ค. 2559 04:37 Admin phayao2 สร้าง ′บิ๊กหนุ่ย′สั่ง สพฐ.แปลงงบฯ500ล.ซื้อยางสร้างสนามกีฬา-ฟุตซอล-ตะกร้อ-วอลเลย์
11 ม.ค. 2559 04:23 Admin phayao2 แก้ไข หน้าแรก
11 ม.ค. 2559 04:22 Admin phayao2 แก้ไข หน้าแรก
11 ม.ค. 2559 04:22 Admin phayao2 แก้ไข หน้าแรก
11 ม.ค. 2559 04:21 Admin phayao2 แก้ไข หน้าแรก
11 ม.ค. 2559 04:20 Admin phayao2 สร้าง รับสมัครโรงเรียนแกนนำ
11 ม.ค. 2559 04:19 Admin phayao2 สร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์
11 ม.ค. 2559 04:18 Admin phayao2 นำออกไฟล์แนบ marquee.xml จาก Gadget
11 ม.ค. 2559 04:18 Admin phayao2 ลบ Gadget
11 ม.ค. 2559 04:17 Admin phayao2 ลบ Web Album
11 ม.ค. 2559 00:52 Admin phayao2 อัปเดต a_w-แนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว-new-OK-.pdf

เก่ากว่า | ใหม่กว่า