กิจกรรมล่าสุดของไซต์

7 พ.ค. 2561 09:53 Admin phayao2 แก้ไข การอบรมเชิงปฏิบัติการ
7 พ.ค. 2561 09:51 Admin phayao2 แก้ไข วัดแสนเมืองมา อ.เชียงคำ จ.พะเยา
7 พ.ค. 2561 09:50 Admin phayao2 แก้ไข QR-Code
7 พ.ค. 2561 09:49 Admin phayao2 แก้ไข วัฒนธรรมชุมชน บนเส้นทางสายวัฒนธรรมไทลื้อ
7 พ.ค. 2561 09:48 Admin phayao2 แก้ไข ไทลื้อเชียงคำ
7 พ.ค. 2561 09:48 Admin phayao2 แก้ไข ไทลื้อเชียงคำ
7 พ.ค. 2561 09:47 Admin phayao2 แก้ไข เล่าประวัติความเป็นมาไทลื้อ
7 พ.ค. 2561 09:47 Admin phayao2 แก้ไข เล่าประวัติความเป็นมาไทลื้อ
7 พ.ค. 2561 09:47 Admin phayao2 แก้ไข เล่าประวัติความเป็นมาไทลื้อ
7 พ.ค. 2561 09:46 Admin phayao2 แก้ไข วัดแสนเมืองมา อ.เชียงคำ จ.พะเยา
7 พ.ค. 2561 09:46 Admin phayao2 แก้ไข วัฒนธรรมชุมชน บนเส้นทางสายวัฒนธรรมไทลื้อ
7 พ.ค. 2561 09:45 Admin phayao2 แก้ไข วัฒนธรรมชุมชน บนเส้นทางสายวัฒนธรรมไทลื้อ
7 พ.ค. 2561 09:45 Admin phayao2 แก้ไข QR-Code
7 พ.ค. 2561 09:41 Admin phayao2 แก้ไข QR-Code
7 พ.ค. 2561 09:33 Admin phayao2 แก้ไข QR-Code
7 พ.ค. 2561 09:29 Admin phayao2 แก้ไข QR-Code
7 พ.ค. 2561 09:24 Admin phayao2 แก้ไข การอบรมเชิงปฏิบัติการ
7 พ.ค. 2561 09:22 Admin phayao2 แก้ไข การอบรมเชิงปฏิบัติการ
7 พ.ค. 2561 09:21 Admin phayao2 แก้ไข QR-Code
7 พ.ค. 2561 09:21 Admin phayao2 แก้ไข QR-Code
7 พ.ค. 2561 09:16 Admin phayao2 แก้ไข วัดแสนเมืองมา อ.เชียงคำ จ.พะเยา
7 พ.ค. 2561 09:15 Admin phayao2 แก้ไข วัดแสนเมืองมา อ.เชียงคำ จ.พะเยา
7 พ.ค. 2561 09:15 Admin phayao2 แนบ watsma.png กับ วัดแสนเมืองมา อ.เชียงคำ จ.พะเยา
7 พ.ค. 2561 09:12 Admin phayao2 สร้าง วัดแสนเมืองมา อ.เชียงคำ จ.พะเยา
7 พ.ค. 2561 08:26 Admin phayao2 แก้ไข QR-Code