การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการใช้เทคโนโลยีในการส่งเสริมการตลาดของชุมชน 
ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทลื้อ เมืองมาง เมืองหย่วน
วันอังคารที่ 8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 
ณ อาคารอเนกประสงค์วัดแสนเมืองมา หมู่ที่ 4 ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา