• จัดทำระบบสื่อการสอน Offline และ Online พร้อมเป็นวิทยากรแนะนำการใช้งานสื่อให้กับโรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง อำเภอภูซาง
    12, 15 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง อำเภอภูซาง ได้ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศ เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนโดยจัดทำระบบสื่อการสอน Offline และ Online พร้อมเป็นเชิญ นายสุพจน์ ชัยชนะ เจ้าหน้าที่ ict เป็นวิทยากรแนะนำการใช้งานสื่อให้กับโรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง อำเภอภูซาง


    ส่ง 21 พ.ค. 2560 20:54 โดย Admin phayao2
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพฐ.

ข่าวรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย

Editor's Talk


สุพจน์  ชัยชนะ
สพป.พะเยา เขต 2