จัดทำระบบสื่อการสอน Offline และ Online พร้อมเป็นวิทยากรแนะนำการใช้งานสื่อให้กับโรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง อำเภอภูซาง

โพสต์21 พ.ค. 2560 20:40โดยAdmin phayao2   [ อัปเดต 21 พ.ค. 2560 20:54 ]
12, 15 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง อำเภอภูซาง ได้ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศ เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนโดยจัดทำระบบสื่อการสอน Offline และ Online พร้อมเป็นเชิญ นายสุพจน์ ชัยชนะ เจ้าหน้าที่ ict เป็นวิทยากรแนะนำการใช้งานสื่อให้กับโรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง อำเภอภูซาง


Comments